www.tisco.no Rolf Ingebrigtsens skolenettsted for teknologi og design med plast og elektronikk

Teknologi- & Designboka

Boka er en praktisk veiledning til lærere, en "kokebok" av solide oppskrifter med variasjoner. Den innholder:
  • Faglige forklaringer
  • Illustrert framgangsmåte
  • Materiell og verktøy
  • Priser og forhandlere
  • Praktiske tips


Prosjektene krever ikke spesialrom og utføres med enkelt verktøy. Både grunnskolen og videregående skole vil finne aktuelle prosjekter:


Til elektronikkdelen hører utklippsark som elevene kan lime og lodde på direkte. Arkene kan fritt lastes ned fra dammskolen.no. Elevheftene til boka sparer kopieringsutgifter.


Teknologi- & Designboka brukes som grunnlag for kurs. Etter kurset kan deltakerne befeste og utvide sine erfaringer med støtte i boka.


To populære elektronikkprodukter
 
Plastprodukter laget med "Plastknekker´n"
Kastemaskin av trelister
Utklippsark til elektronikkprosjekt

Hvordan få tak i den?
Briså, Ingebrigtsen, Jørgensen:

TEKNOLOGI- & DESIGNBOKA
ISBN nr 9788 2041 24920
Pris 499,- kr.


ELEVHEFTER
ISBN nr 9788 2041 34219
Pris 268, - kr for 5 stk

Naturfagsenterets omtale

Bestill boka fra lokal bokhandel eller elektronisk, fra forlaget: Cappelen Damm


Eller ta kontakt med:
Rolf Ingebrigtsen
+47 92443803
Rød elektrisk bil på solid blå bro. Begge laget med "Plastknekker´n"
www.tisco.no Oppdatert 23.mai 2013 Ansvarlig: Rolf Ingebrigtsen TISco E-mail: rolfi@tisco.no Webdesign: Eva C Jørgensen